gedin_studio_logo_flat_high_pos

BELKYRA

(DEOXYCHOLIC ACID)
BELKYRA är det första godkända läkemedel för behandling av måttlig till svår utbuktning eller utfyllnad kopplad till submentalt fett (oönskat fett under hakan s.k. dubbelhaka) hos vuxna där förekomsten av submentalt fett har en psykologisk inverkan. Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker; åldrande, genetik eller viktuppgång. Man kan idag använda sig av olika metoder för att bli av med sin dubbelhaka, både kirurgiska och icke-kirugiska behandlingsalternativ finns.

BELKYRA innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra. Deoxicholsyra tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett. Läs mer här (PDF).

BELKYRA är en individuellt anpassad injektionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettcellerna under hakan. Läkemedlet kan gradvis förbättra utseendet på hakprofilen under ett antal behandlingstillfällen utifrån behandlarens bedömning. Genom att fettcellerna under hakan förstörs skapas en tydligare och mer markerad hakprofil och även en åtstramning av huden. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs ingen ytterligare behandling. Fettcellerna kommer ej tillbaka och behandlingsresultatet är permanent. Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen, 2-3 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt. Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 6-8 veckor. Läs mer om dos och behandling (PDF).

kostnadsfri medicinsk konsultation

Vid konsultationen kommer du att bli fotograferad i olika vinklar för att lättare kunna föra en diskussion kring de behov som just du har. Du kommer dessutom att få tips och råd om olika typer av behandlingar och vad som bäst lämpar sig för just dig. Tidsdisposition och prisförslag för just dina behandlingar gås också igenom. Det är viktigt att du under konsultationen lyfter fram dina förväntningar. Konsultationen varar i 15-30 min.

Botox

ANGELICA BAUER - Kontakt och Bokning
Ett antal dagar i månaden gästas vi av Angelica Bauer, som utför Botox samt Fillersbehandlingar hos Gedin Studio. Angelica är Leg Specialistsjuksköterska med många års erfarenhet inom intensivvården och ambulanssjukvården. Hon driver annars kliniken Bauer Clinic i Linköping. Mer information om Angelica Bauer och hennes behandlingar finner ni på hennes hemsida.

Kontakt: info@bauerclinic.se
Bokning: bauerclinicsthlm.bokadirekt.se
Hemsidawww.bauerclinic.se

vanliga frågor

HUR FUNGERAR BELKYRA?
Behandlingen administreras direkt på behandlarens mottagning efter att patienten fått information om varningar och försiktighetsaspekter. Ett behandlingstillfälle tar ca 20 – 30 minuter. Dubbelhakans storlek kan förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle. Många ser klart synliga förbättringar efter 2-4 behandlingar.

HUR ADMINISTRERAS BELKYRA?
Behandlaren kommer att administrera en serie BELKYRA-injektioner i området under hakan vid varje behandlingstillfälle, och kommer att anpassa BELKYRA-behandlingen till dina behandlingsmål. Tillsammans avgör behandlaren och du vilken behandlingsplan som är mest lämplig. Produktresume Belkyra (PDF).

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR KRÄVS DET?
Det beror helt på vilken omfattning av fett du har under hakan, om du har en obetydlig, måttlig, uttalad eller mycket uttalad dubbelhaka. De flesta som behandlas med BELKYRA upplever en synlig förbättring av hakprofilen efter två till fyra behandlingar. För en del krävs det upp till sex behandlingar med minst sex veckors mellanrum för att nå optimalt resultat. När önskat resultat har uppnåtts krävs det inga ytterligare behandlingar.

HUR LÄNGE HÅLLER RESULTATET?
Eftersom BELKYRA är ett läkemedel som smälter fettcellerna så är resultatet bestående, dvs permanent. Den dubbelhakan som du en gång hade kommer alltså inte att komma tillbaka igen eftersom fettcellerna inte nybildas i det området.

GÖR BEHANDLINGEN ONT?
Smärta är individuellt och de flesta upplever att det gör lite ont under själva proceduren, dvs i ca 2 minuter då fettcellerna smälter. Efter behandlingen kan det kännas ömt i området och svullnaden kommer ganska omgående. Du får både bedövning och is som smärtlindring under behandlingen vilket ger en lindrande effekt.

KOMMER BEHANDLING MED BELKYRA ATT GE NÅGRA BIVERKNINGAR?
Precis som vid andra injicerbara behandlingar kan man uppleva biverkningar av BELKYRA. Efter behandlingen kan du uppleva biverkningar som smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner av sig själva. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter. Ju mer du svullnar, desto bättre är det då det är ett tecken på att kroppen ”städar” bort fettet bra.

KAN MAN VARA ALLERGISK MOT BELKYRA?
Nej. Den aktiva ingrediensen i BELKYRA är deoxicholsyra, en molekyl som tillverkas naturligt i kroppen och medverkar vid nedbrytning och absorption av fettet i kosten. Fettet som rensas bort från behandlingsområdet försvinner via kroppens naturliga metabolism.

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER BEHANDLINGEN?

Före behandlingen med BELKYRA:
Diskutera med din behandlare och kom på en konsultation innan så du vet att du är rätt kandidat för denna behandling. Här träffar du mig Leg. specialistsjuksköterska Angelica som gör en bedömning av ditt hakparti samt hur många behandlingar som är lämpliga för just dig.
På behandlingsdagen:
Ät mat före behandlingen eftersom du kan vara öm och ha ont efteråt.
Vid behov ta en Panodil innan behandlingen som grundsmärtlindring.

Efter behandlingen med BELKYRA:
Ta inte Ipren eller liknande efter behandlingen då det försämrar utrensningen av fettet.
Blåmärken och svullnad förekommer i hög grad men är som värst de första dagarna innan det sedan avtar och successivt blir bättre. Du kan leva precis som vanligt efter behandlingen och tvätta dig i området enligt dina dagliga rutiner. Läs mer om tiden efter behandling med BELKYRA (PDF).

NÄR SKA DU INTE BEHANDLAS MED BELKYRA?
Du ska inte behandlas med BELKYRA om du tidigare genomgått kirurgiska eller kosmetiska operationer i området då inte anatomin är detsamma.
Om du tidigare utsatt din hals för strålning.
Om du lider av svårigheter att svälja
Om du har en pågående infektion i den delen av hakan där produkten ska injiceras
Om du är gravid eller ammar.