gedin_studio_logo_flat_wide_neg

eyeliner

Arbeten utförda av Diana Niska och Ulrika Gedin.

eyeliner tunn

eyeliner tunn - läkt 1-2 månader , innan påfyllning

eyeliner tjock (med vinge) nygjorda

Arbeten utförda av Ulrika Gedin.

eyeliner tjock (med vinge) -  läkt efter 1-2 mån. Innan påfyllning.