gedin_studio_logo_flat_wide_neg

eyeliner

Arbeten utförda av Diana Niska, Ulrika Gedin och Sandra Edlund

tunn eyeliner (fransmarkering)

Tunn eyeliner läkt 1-2 månader , innan påfyllning

tjock eyeliner med vinge, nygjorda

Arbeten utförda av Ulrika Gedin.

Tjock eyeliner med vinge, läkt efter 1-2 mån. Innan påfyllning.