gedin_studio_logo_flat_wide_neg

permanent makeup läppar

Arbeten utförda Ulrika Gedin
Läppigmentering ljusnar 40-60% efter läkning

läpplinje + lätt inskuggning , nygjorda

läpplinje + lätt inskuggning, läkt 1-2 mån, innan påfyllning.

Ifyllda läppar, nygjorda

Ifyllda läppar, läkt 1-2 mån efter, innan påfyllning